Vad vi gör

Bemanning

Med strategi, engagemang, lönsamhet, tillväxt och rätt struktur kan vi bli er resurs.

Hyr först – anställ sedan

Du får prova på en kandidat så länge det passar dig utan krav på anställning.

Rekrytering

Vårt samarbete börjar med en behovsanalys och en detaljerad kravprofil.