Om oss

EssRek är ett växande personaluthyrnings och rekryteringsföretag med lång branscherfarenhet. Vi sätter stort värde i att hitta rätt person till rätt position. Vi vet hur viktig den enskilda medarbetaren är för verksamheten. Är du ute efter ett nytt utvecklande jobb eller letar efter kunnig personal, har du kommit rätt.

Genom att vara flexibla, tillgängliga och närvarande i relation till kund, konsult och kandidat kan vi hitta våra kunders drömkandidat och våra kandidaters drömjobb.

I rekryteringsprocessen läggs fokus på att du som kund eller kandidat ska känna dig trygg, hörd och sedd. Vi lägger även stor vikt vid enkelhet eftersom vi vill göra din rekryteringsprocess så smidig som möjligt. Genom bred annonsering, sökning via databaser, headhunting, tips och sociala medier hittar vi de mest kvalificerade kandidaterna för de tjänster vi annonserar. En bra rekrytering enligt oss handlar om att göra en relevant kompetens- och personbedömning i dialog med kund och kandidat.

Vår vision är att både möta och överträffa de förväntningar och krav som ställs på oss. För att göra detta använder vi oss av en enkel, trygg och träffsäker rekryteringsprocess. Vi strävar efter att skapa personliga och långsiktiga relationer med såväl kunder som kandidater, men framförallt vill vi hitta rätt person till rätt position.

Vår process

Kravprofil

Kravprofilen är ett viktigt steg i vår process och fastställs tillsammans med beställande chef. Detta steg är otroligt viktigt för att vi ska kunna skicka relevanta kandidater till er och inte fastna i en långdragen process. Det är avgörande att vi förstår vad det är ni söker hos en medarbetare.

Annonsering & Search

För att vi ska hitta relevanta personer krävs att vi utnyttjar rätt kanaler för att attrahera rätt arbetskraft. Vi anpassar således vår annonsering för att öka våra möjligheter till att hitta rätt. Vi förlitar även oss på vårt nätverk för att inte bara matcha era skallkrav, utan även kunskaper som är önskvärda från er sida.

Intervju och referenstagning

När vi funnit kandidater som matchar kravprofilen, gör vi en avstämning med dem över telefon. Ansvarig rekryterare träffar sedan de högaktuella kandidaterna på 1 intervju. Ett av de viktigaste stegen i en rekrytering är en grundlig och genomtänkt referenstagning. Referenstagningen genomförs i samförstånd med kund.

Presentation och uppföljning

Rekryteraren skickar en presentation av de kandidater vi anser vara bäst lämpade för den utlysta tjänsten. Vårt åtagande slutar inte då ett anställningsavtal är påskrivet. Uppföljning och delaktighet av vad som sker den närmsta tiden efter anställning är viktigt för att veta att vi skött vårt uppdrag.