Vad vi gör

Bemanning

Med strategin engagemang, lönsamhet, tillväxt och rätt struktur kan vi bli er resurs för att nå er optimala bemanning. Vår organisation består av engagerade medarbetare med lokal närhet.
Vi arbetar för att du alltid ska ha precis den bemanning som är optimal för dig. Det kan innebära stora fluktuationer från dag till dag. Oavsett om det är en person ett par timmar eller en stor mängd personal över lång tid kan vi tillgodose dina behov.
Vi utgår från din specifika kravprofil och matchar mot vårt eget nätverk av konsulter eller attraherar via annons och sökning. Vi agerar snabbt, säkert och professionellt för att på bästa möjliga sätt hjälpa dig till en lösning, oavsett om du behöver hyra personal för att fylla en akut vakans eller komplettera befintlig kompetens.
När vi tagit kravprofilen kan du tryggt förvissa dig om att vi kommer att finna den eller de kandidater som bäst kommer att matcha era förväntningar.

Hyr först – Anställ sedan

Att först hyra in din kompetens är både en smart och smidig lösning, både för dig och för våra konsulter. Du får prova på en kandidat så länge det passar dig utan krav på anställning och vår kandidat får dessutom prova på sin nya roll och er som företag.
Vi kan bemanning och hantverket med att matcha in rätt person till rätt plats. För oss är det bästa betyget vi kan få när du väljer att anställa vår konsult.

Rekrytering

Vårt samarbete börjar med en behovsanalys och en detaljerad kravprofil. Att ha förståelse för företaget och tjänsten som ska tillsättas utgör en grundförutsättning för en rekryteringsprocess med hög kvalitet.
Vår rekryteringstjänst utgår från en kompetensbaserad rekryteringsmodell som bygger på att det finns en tydlig koppling till vilka krav som ställs och till vilka personliga egenskaper som är viktiga i just den aktuella tjänsten. De personliga mötena med kandidaterna väger tungt i vår urvalsprocess.

Lager/Logistik

Kanske är industri och logistik ett av de mest konkurrensutsatta områdena just nu. Topparna och dalarna är högre och det är stundtals väldigt svårt att planera sin bemanning.

Vi är specialiserade på bemanning och rekrytering inom lager och logistik och vet att det är under topparna som behovet av personal kan komma snabbt och oplanerat. För att kunna hantera snabba förfrågningar arbetar vi proaktivt med att uppdatera vår kandidatbank och intervjua kandidater löpande. Våra konsulter är vana att hoppa in och prestera högeffektivt.

Lagerarbetare / Orderplockare / Truckförare / Terminalarbetare / Lagerchef / Ordermanagement / Logistiker

Vill du hyra eller rekrytera personal omgående?

Kontakta oss

Industri/Verkstad

Industrin är EssRek:s starkaste område och det vi är mest kända för. Vi har en diger kandidatbank med kompetent personal som väntar på att få komma ut till kanske just Er. Det gör att vi snabbt kan leverera rätt medarbetare för Era beov.

El-Montör / Produktionspersonal / Maskinoperatör / Konstruktörer / Mekaniker / Servicetekniker / Cnc-operatör

Vill du hyra eller rekrytera personal omgående?

Kontakta oss

Ekonomi/Kontor

Alla vi som arbetar med rekrytering och bemanning inom Ekonomi är specialister med lång erfarenhet från bemanningsbranschen. Vår specifika erfarenhet gör att vi har en djup förståelse för dina behov och vilka utmaningar du står inför. Vi har en omfattande kandidatbas och ett stort nätverk i branschen. Våra kunder är allt från börsnoterade globala storbolag till lokala småföretag.

Administratör / Löneadministratör / Receptionist / Kundtjänst / Controller / Ekonomiassistent / Redovisningsekonom / Hr-Chef / Hr-Konsult / Inköpare

Vill du hyra eller rekrytera personal omgående?

Kontakta oss

Lärare/Vikarier

Vi arbetar med skol– och lärarbemanning för alla årskurser. Som auktoriserade rekryterare strävar vi efter att bygga långsiktiga och nära samarbeten med våra uppdragsgivare. Vi förstår vikten av ett effektivt och harmoniskt arbetslag för att både elever och personal ska kunna gå hem trygga, nöjda och glada efter arbetsdagen. EssRek erbjuder rätt kompetens vid rätt tillfälle och ger Er tid att fokusera på den pedagogiska verksamheten.

Landets bästa vikarier! Våra medarbetare är noga utvalda och vår långa erfarenhet av matchning, coachning och fortbildning bidrar till att rätt kompetens sätts in på rätt plats och vid rätt tillfälle. EssRek erbjuder en snabb, effektiv och flexibel bemanning som bidrar till ökad trygghet och arbetsglädje för både elever och anställda.

Vill du hyra eller rekrytera personal omgående?

Kontakta oss